محصولات

ویلچر برقی پله رو اتکاء مدل STCL01
قابل توجه سالمندان، معلولین، مراکز ارتوپدی، و توانبخشی برای اولین بار در ایران: ویلچر برقی پله رو اتکاء مدل STCL01
Read more.
کشنده ویلچر اسب مدل ASB01 و ASB02
کشنده ویلچر اسب مدل ASB01 و ASB02 تجهیزات توانبخشی فهم الکترونیک قابل توجه افرادی که از ویلچرهای غیر برقی متعدد
Read more.