شركت فهم الكترونيك با نيت كمك به پيشرفت تكنولوژي و تحقيقات در كشور در سال 1376 ثبت گرديد .تا كنون عمده فعاليتهاي اين شركت روي مطالب تحقيقاتي متمركز بوده است .تحقيقاتي كه منجر به دستيابي به دستاورد هاي ارزنده ای شده است ،كه ارزش علمي كم نظيري در ايران دارند و بارها تحت شرايط جوي و عملياتي منطقه تست گرديده اند:

 • • سيستمهاي اتوماسيون شناوري و ناوبري دريايي
  • پكيجهاي ثبت ،تحليل و مشابه سازي رفتار استاتيك و ديناميك
  • دوربين های دريايي ضد ضربه، ضد آب و ضد انفجار
  • مانيتورهای ديد در روز مناسب برای شناور های روباز
  • سيستم های جديد فورس متر و تحليل رفتار مجتمع
  • پكيجهاي پردازش سيگنالهاي چند بعدي ، تصوير و ويدئو
  • هدايت تصويري ،هوشمند سازي ،كنترل، اتوماسيون و مانيتورينگ
  • سکوهای پايدار و مشابه ساز نوسانات

از سال 93 شرکت فهم تحقيقات و توليدات خود در پيش گرفت و آن ورود به بازار تجهيزات پزشکی- توانبخشی است. شرکت فهم الکترونيک اکنون با دو محصول ويلچر برقی پله رو و کشنده ويلچر اسب در بازار تجهيزات پزشکی نيز شناخته شده است.
شركت فهم الكترونيك هدفي جز رفع معضلات تحقيقاتي كشور ندارد ،و همواره در صدد انجام پروژه هاي بكر تحقيقاتي است.