استاندارد های ایمنی IEC60601

استاندارد IEC60601 چیست؟

چگونه می توان در هنگام خرید یک تجهیز پزشکی از صحت عملکرد و ایمنی آن مطمئن بود؟ واضح است که نمی توان از تمامی کاربران یک محصول انتظار داشت که به هنگام خرید دانش و امکانات آن را داشته باشند که تجهیز را  از لحاظ ایمنی مورد تست کامل قرار دهندو یا  اینکه بدون وجود مرجع و تاییدیه معتبری  با اطمینان خاطر تجهیز را خریداری کنند. استاندارد های متعددی در جهان جهت تضمین ایمنی و عملکرد یک تجهیز پزشکی تدوین و اجرایی شده اند. استاندارد IEC60601-1-1 پر طرفدار ترین آنهاست. این استاندارد در حال حاضر جامع ترین استاندارد ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی پذیرفته شده در جهان و از جمله جامعه اروپا است.

استاندارد IEC60601-1-1یا استاندارد ایمنی عمومی تجهیزات الکتریکی پزشکی ، استاندارد مورد تایید وزارت بهداشت کشورمان نیز هست. این استاندارد الزامات ضروری برای عملکرد درست یک تجهیز پزشکی الکتریکی را تشریح می کند. اخذ این استاندارد برای سازندگان تجهیزات پزشکی الکتریکی در ایران اجباری است.

بدین منظور ویلچر پله رو اتکاء جهت تست به یکی از آزمایشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت سپرده شد و پس از انجام طیف وسیعی از تستهای متعدد و تقریباً زمانبر موفق به پاس کردن تستها شد.

از جمله مواردی از این استاندارد که در مورد ویلچر پله رو ساخت ما مصداق پیدا می کند، مقاومت سازه مکانیکی آن است. به عنوان مثال وزنه ای به وزن 150 کیلوگرم را از ارتفاع 20 سانتی متری روی ویلچر پله رو رها می کنند و سازه باید مقاومت لازم را از خود نشان داده و تغییر شکل ندهد. از موارد دیگری که در مورد این ویلچر تست شده تعادل سازه ، عملکرد ترمزها ، کارایی موتور و تحمل فشار بالابرها و عایق بندی قسمتهای الکتریکی بوده است.

پس از موفقیت در اخذ استاندارد ایمنی عمومی الکتریکی (IEC60601-1-1) اینک ویلچر پله رو اتکاء موفق به دریافت استاندارد ایمنی در برابر تداخلات الکترومغناطیسی و یا به اختصار EMC (IEC60601-1-2) گردید.

استاندارد دیگری که اخذ آن در ایران برای تجهیزات الکتریکی پزشکی الزامی است ،استاندارد IEC60601-1-2 یا ایمنی در برابر تداخلات الکترومغناطیسی یا به اختصار EMC  است. نمونه ای از تداخلات مغناطیسی موجود در فضای اطراف ما امواج ساطع شده از تلفن همراه است. به عنوان مثال اگر تجهیزی از لحاظ طراحی الکترونیکی ضعیف باشد، ممکن است در مجاورتامواج موبایل عملکردش دچار اختلال شود، و حتی ممکن است جان بیمار را به خطر بیندازد. در آزمایشهای EMC طیف وسیعی از امواج الکترومغناطیسی را به ویلچر پله رو در حال کار می تابانند و عملکرد آن را در این شرائط تست می کنند. این استاندارد تضمین می کند که تجهیز در برابر تداخلات الکترومغناطیسی ایمن است. ویلچر پله رو اتکاء در آزمایشگاه مرجع شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی ایران تستهای EMC خود را با موفقیت سپری کرده است.